ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Best Practice DLTV โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ

ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Best Practice ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ