คู่มือครู -แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

คู่มือครู – แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย – แผนการจัดการเรียนรู้ – สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ฟรี..  ไม่อนุญาตให้นำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าว 

ดาวน์โหลดฟรี ! ที่   http://www.dltv.ac.th