คู่มือครู-เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิฯ

คู่มือครู – แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย – แผนการจัดการเรียนรู้ – สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ฟรี..  ไม่อนุญาตให้นำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าว

ดาวน์โหลดฟรี ! ที่ http://www.dltv.ac.th