1 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.
Sawankhalok

129 AQI


หมอกควัน

34 ํC

ข้อมูลเพิ่มเติม
Si Samrong

149 AQI


หมอกควัน

34 ํC

ข้อมูลเพิ่มเติม