12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.00 น.
Sawankhalok

74 AQI


ฝนเล็กน้อย

26 ํC

ข้อมูลเพิ่มเติม
Si Samrong

140 AQI


ฝนเล็กน้อย

26 ํC

ข้อมูลเพิ่มเติม