ประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสารจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสารจิตร