ประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายเจ้าหมื่นด้ง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายเจ้าหมื่นด้ง อำเภอศรีสัชนาลัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้