ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 16 กันยายน 2563

วันพุทธที่ 16 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่ายาง โรงเรียนบ้านเกาะน้อยและโรงเรียนวัดเกาะน้อย อำเภอศรีสัชนาลัย