วิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์การทำงาน ให้กับ ผอ.เขต ที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา แก่ผอ.เขต ที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1