ประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสวรรคโลก

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เป็นประธานเปิดการประชุมครู อำเภอสวรคคโลก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย