ประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีนคร

ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เป็นประธานเปิดการประชุมครู อำเภอศรีนคร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร