ลงพื้นที่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 30 สิงหาคม 2563

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามสถานการณ์หลังจากระดับน้ำลดลงของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย