ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 7

นาย เปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ออกอากาศรายการ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 7 โดยได้พูดถึงเรื่องจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ คำแสน ศน.พิมลภัทร เกตุแก้วและศน.นงนุช พันธ์จุ้ยณร่วมออกอากาศในรายการด้วย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563