ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศาลาไก่ฟุบและโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง