ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดศิริบูรณารามและโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

30 มิถุนายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและให้คำแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดศิริบูรณารามและโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์