ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 29 มิถุนายน 2563

29 มิถุนายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 และนำจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2563