ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนไชยะวิทยาและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

24 มิถุนายน 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้คำแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนไชยะวิทยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และได้เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2563 เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไทย ณ โรงเรียนไชยะวิทยา