ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย โรงเรียนบ้านแม่บ่อทองและโรงเรียนบ้านเชิงผา

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ โรงเรียนบ้านแม่เทิน โรงเรียนบ้านร้องตลาด

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อ

Read more