ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561

ที่
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
อนุบาล
ประถม
มัธยม
รวมนักเรียน
1
ศรีสัชนาลัย
59
1,279
4,917
975
7,171
2
ศรีสำโรง
37
954
3,725
319
4,998
3
สวรรคโลก
29
586
1,752
366
2,704
4
ศรีนคร
14
488
1,545
137
2,170
5
ทุ่งเสลี่ยม
25
852
2,530
297
3,679
รวม
164
4,159
14,469
2,094
20,722