ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2562

ที่รหัส SMISโรงเรียนประเภทโรงเรียนตำบลอำเภอจำนวนนักเรียนผู้บริหารครูครูผู้ช่วยครู (พนักงานงานราชการ)ครู (อัตราจ้าง)ครูพี่เลี้ยงครูธุรการอื่นๆ
164020001บ้านดงคู่ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัย256116111
264020002บ้านห้วยไคร้ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัย1711954111
364020003บ้านห้วยติ่งประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัย7613121
464020004บ้านหนองบัวประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย6114211
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย29131111
664020006บ้านลำโชคประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย3912111
764020007บ้านป่าคาประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย6511211
864020008บ้านแม่ท่าแพขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัย2581124311
964020009บ้านห้วยหยวกประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย4211211
1064020010บ้านแก่งประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย159172211
1164020011บ้านศรีสวรรค์ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย8111
1264020012บ้านปากคะยางขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัย28811411211
1364020013บ้านตึกประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย17419111
1464020014วัดภูนกประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย551431
1564020015บ้านนาต้นจั่นประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย68151
1664020016บ้านหมอนสูงประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย24411
1764020018บ้านดงย่าปาประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย67131211
1864020019บ้านแม่คุประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย9914211
1964020020บ้านห้วยตมประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย61131111
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย351211
2164020022บ้านแม่รากประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย4113
2264020023บ้านทุ่งพล้อประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย911541
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย3611
2464020025วัดวังค่าประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย1012
2564020027บ้านแม่สำประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย3912311
2664020029บ้านท่าโพธิ์ขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัย12211421
2764020030บ้านดอนระเบียงประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย363111
2864020032แม่สานสามัคคีประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย41121
2964020033บ้านปากสานประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย4713111
3064020034บ้านสันหีบขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัย2641102241
3164020036บ้านแม่สานประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย5511112111
3264020037บ้านแม่ฮู้ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย631311
3364020038บ้านปางสาประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย6913212
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย761222
3564020040บ้านสุเม่นขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย170196111
3664020041บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย1601553111
3764020042บ้านแม่เทินขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย30411051411
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย47121311
3964020044บ้านห้วยโป้ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย1801104111
4064020045บ้านสะท้อประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย7116111
4164020046บ้านผาเวียงขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย30819311
4264020047ไชยะวิทยาขยายโอกาสศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย387118232
4364020048ป่ากล้วยขยายโอกาสศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย20711411
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย431212111
4564020050บ้านวังยายมากประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย411121
4664020051บ้านท่าชัยประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย1011222113
4764020053วัดตลิ่งชันประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย56121221
4864020055บ้านพระปรางค์ประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย48122211
4964020057วัดโบราณหลวงประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัย1561921
5064020058วัดแสนตอประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัย901431
5164020059บ้านสารจิตรขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัย41911721411
5264020060บ้านดงยางประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย7014211
5364020061บ้านเกาะน้อยประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย381211
5464020062บ้านป่ายางประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย20111
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย83122131
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย431
5764020065วัดเกาะน้อยประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย70121211
5864020067หาดเสี้ยววิทยาประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย199163111
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย758125518111
6064020071บ้านหนองยาวประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง8716111
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง8811111
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ขยายโอกาสคลองตาลศรีสำโรง6661263112
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง94112
6464020077บ้านเตว็ดกลางขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรง8815112
6564020078วัดศรีสังวรประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง8814112
6664020080บ้านทับผึ้งประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง6415211
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง1881731
6864020082บ้านสันติสุขประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง122172111
6964020083บ้านเขาดินไพรวันประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง2021921
7064020084บ้านโซกเปือยประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง58131111
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง74151111
7264020086บ้านนาขุนไกรประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง49132
7364020087บ้านวังพิกุลประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง1511131
7464020088บ้านวังสมบูรณ์ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง7914211
7564020089บ้านซ่านขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรง23711333111
7664020090บ้านปากคลองแดนประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรง30141111
7764020091บ้านนาขยายโอกาสบ้านนาศรีสำโรง3732111
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง20319111
7964020094บ้านดอนจันทร์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง14418111
8064020095บ้านบุ่งสักประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง241211
8164020097บ้านราวต้นจันทน์ประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1111911
8264020098บ้านวังไฟไหม้ประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรง69325111
8364020099บ้านท่ามักกะสังประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรง156114111
8464020100บ้านวังทองประถมศึกษาวังทองศรีสำโรง701712
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรง1221122111
8664020104บ้านโคกกะทือประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรง433111
8764020105วัดวังใหญ่ขยายโอกาสวังใหญ่ศรีสำโรง52
8864020107ประชาอุทิศประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง321511
8964020108บ้านสันติพิทยาคารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง5614111
9064020109บ้านหนองแหนประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง38112111
9164020110วัดเกาะประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง621224111
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรง1091113
9364020112อนุบาลศรีสำโรงประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรง10312357111
9464020113วัดบ้านกรุขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรง11016311
9564020115วัดคลองกระจงประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลก12017111
9664020116วัดกรงทองประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลก571411
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลก6015211
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลก4415111
9964020120บ้านวังแร่ประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลก121186311
10064020122บ้านท่าทองขยายโอกาสท่าทองสวรรคโลก43131111
10164020124บ้านหนองป่าตอขยายโอกาสท่าทองสวรรคโลก62131111
10264020126บ้านดงไทยวิทยาประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลก2511131
10364020128บ้านเขาทองประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลก11216111
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ขยายโอกาสในเมืองสวรรคโลก93121111
10564020133บ้านป่าเลาประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลก140113111
10664020134วัดปากน้ำประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลก2611151211
10764020135บ้านไม้งามขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลก5413211
10864020136สามัคคีวิทยาขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลก16111
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก471211111
11064020138บ้านป่ากุมเกาะประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก1431131111
11164020139วัดคุ้งยางประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก611313111
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลก110151211
11364020141บ้านนาพงประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก82152111
11464020142บ้านขอนซุงประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลก12911121
11564020143บ้านคลองแห้งประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลก591221
11664020144วัดปากคลองช้างขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลก821
11764020146บ้านวัดโบสถ์ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลก62191
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)ประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลก251211
11964020151วัดไทรย้อยขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลก921
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลก1481104111
12164020154วัดไผ่ล้อมประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลก2714
12264020157บ้านหนองกลับขยายโอกาสหนองกลับสวรรคโลก24419115
12364020158วัดป่าถ่อนประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลก4914
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1ประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร1071511
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์ประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร1271542111
12664020161วัดศิริบูรณารามประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร2741
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร191311
12864020163บ้านหนองแหนประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร198111213111
12964020164บ้านดงจันทน์ประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร433111
13064020165บ้านบึงงามขยายโอกาสนครเดิฐศรีนคร5111
13164020166บ้านบึงสวยประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร51161
13264020167บ้านน้ำขุมประถมศึกษาน้ำขุมศรีนคร101144112
13364020168วัดบ้านคลองประถมศึกษาน้ำขุมศรีนคร571421
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประถมศึกษาศรีนครศรีนคร1096140112211
13564020170วัดบ้านเหมืองประถมศึกษาศรีนครศรีนคร5813111
13664020171บ้านตาลพร้าประถมศึกษาศรีนครศรีนคร3413211
13764020172บ้านหนองบัวประถมศึกษาหนองบัวศรีนคร15311112111
13864020173บ้านกลางดงประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม20911221111
13964020174บ้านหัวฝายขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยม6213121
14064020175บ้านโป่งฝางขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยม66141111
14164020176เชิงผาประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม65131311
14264020177บ้านแม่บ่อทองประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม3814111
14364020178บ้านแม่ทุเลาในประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม501312
14464020179บ้านหนองผักบุ้งประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม5411
14564020180บ้านบึงบอนประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม2091962113
14664020181บ้านห้วยเจริญประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม46132111
14764020182บ้านไทยชนะศึกขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม1301531311
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม31511324111
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์ประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม76161111
15064020186บ้านวังธารขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม9315
15164020187บ้านโซกม่วงประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม24611321
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม4661203111
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม550219371
15464020191บ้านแม่ทุเลาประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1271811
15564020192บ้านคลองสำราญประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม4514
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม6914
15764020194บ้านธารชะอมประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม1351131111
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม52121211
15964020198บ้านหนองรังสิตขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม2061132111
16064020199บ้านแสงสว่างประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม141111
16164020200บ้านท่าวิเศษขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม125171111
16264020201บ้านลานตาเมืองประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม182164211