เว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ลำดับที่
ชื่อเครือข่าย
อำเภอ
1
เจ้าหมื่นด้ง
ศรีสัชนาลัย
2
พญาลิไท
ศรีสัชนาลัย
3
แก่ง-สารจิตร
ศรีสัชนาลัย
4
สองฝั่งยม
ศรีสัชนาลัย
5
แม่สิน
ศรีสัชนาลัย
6
มรดกไทย
ศรีสัชนาลัย
7
เบญจมาศ
ศรีสำโรง
8
ยมนาวิถี
ศรีสำโรง
9
ขุนไกร
ศรีสำโรง
10
ก้าวหน้า
ศรีสำโรง
11
เบญจสามัคคี
สวรรคโลก
12
ทุ่งแม่ระวิง
สวรรคโลก
13
เมืองพระร่วง
สวรรคโลก
14
ศรีนคร
ศรีนคร
15
กลางดง
ทุ่งเสลี่ยม
16
บ้านใหม่เขาแก้ว
ทุ่งเสลี่ยม
17
ทุ่งเสลี่ยม
ทุ่งเสลี่ยม