ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

Bar Chart

ที่
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
อนุบาล
ประถม
มัธยม
รวมนักเรียน
1
ศรีสัชนาลัย
59
1,217
4,888
950
7,055
2
ศรีสำโรง
35
806
3,669
312
4,787
3
สวรรคโลก
29
557
1,761
319
2,637
4
ศรีนคร
14
453
1,546
123
2,122
5
ทุ่งเสลี่ยม
25
820
2,494
316
3,630
รวม
162
3,853
14,358
2,020
20,231