แจ้งปัญหาการรับชม DLTV ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2