ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ และโรงเรียนบ้านหนองบัว

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ และโรงเรียนบ้านหนองบัว ในวันที่ 6 มกราคม 2563…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)