กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ วันพุธที่​ 18​ ธ.ค.2562

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน​โดยการใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกสาระวิชา​ ตามโครงการคุณธรรมจริยธรนม​ ประจำวันพุธที่​ 18​ ธ.ค.2562​ ได้แก่

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โรงเรียนบ้านธารชะอม

โรงเรียนบ้านแม่สาน

โรงเนียนบ้านห้วยตม

โรงเรียนวัดปากน้ำ

โรงเนียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

โรงเรียนวัดแสนตอ

โรงเรียนวัดโบราณหลวง

โรงเรียนบ้านหนองกลับ

โรงเรียนเขาดินไพรวัน

โรงเรียนบ้านแม่คุ

โรงเรียนบ้านหนองบัว​ อ.ศรีนคร

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนบ้านสันหีบ

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว

โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

โรงเรียน้สนกลางดง

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง

โรงเรียนบ้านหัวฝาย