บ้านห้วยตม​ โรงเรียนมาตรฐานต้นแบบอาหารกลางวัน​ดีเด่นระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านห้วยตม​ รับโล่เกียรติคุณ​ โรงเรียนที่ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน​ “ดีเด่น” ระดับประเทศ​ National School Lunch.Model, Excellent Level ประจำปี​ 2562​ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา….