โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ บูรณาการจัดการเรียนการสอน​ ประจำวันพุธที่​ 27​ พ.ย.2562

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา​ ประจำวันพุธที่​ 27​ พฤศจิกายน​ 2562….

โรงเรียนบ้านหนองแหน​ อ.ศรีนคร

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โรงเรียนบ้านสันหีบ

โรงเรียนวัดปากน้ำ

โรงเรียนบ้านซ่าน

โรงเรียนบ้านเชิงผา

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

โรงเรียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โรงเรียนบ้านธารชะอม

โรงเรียนบ้านแสนตอ

โรงเรียนไชยะวิทยา

โรงเรียนวัดคลองกะจง

โรงเรียนบ้านลานตาเมือง

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง

โรงเรียนบ้านห้วยโป้

โรงเรียนบ้านหนองบัว

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)

โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพุ

โรงเรียนวัดกรงทอง

โรงเรียนบ้านบึงบอน

โรงเรียนบ้านปากคะยาง

โรงเรียนบ้านไม้งาม

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

โรงเรียนบ้านห้วยตม

โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

โรงเรียนบ้านโซกเปือย

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

โรงเรียนวัดคุ้งยาง

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย

โรงเรียนบ้านหนองกลับ

โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านกลางดง

โรงเรียนบ้านป่าคา

โรงเรียนบ้านซ่าน

โรงเนียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

โรงเรียนบ้านลำโชค

โรงเนียนบ้านดอยไก่เขี่ย

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง

โรงเรียนบ้านแม่สำ

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

โรงเรียนบ้านแม่สาน

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

รงเรียนบ้านโป่งฝาง