ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ดูกิจกรรมลูกเสือหน้าเสาธง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านพระปรางค์ โรงเรียนบ้านวังยายมาก

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ดูกิจกรรมลูกเสือหน้าเสาธง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านพระปรางค์ โรงเรียนบ้านวังยายมาก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)