ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)