ครู​ นักเรียนบ้านเชิงผา​ ร่วมกิจกรนมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกับชุมชน

คณะครูโรงเรียนบ้านเชิงผา​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม​ นำนักเรียน​ ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวชุมชนเชิงผา​ เป็นการฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพด้านการเกษตรให้กับนักเรียน….