ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ดูกิจกรรมลูกเสือหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านหนองกลับ โรงเรียนบ้านขอนซุง โรงเรียนบ้านคลองแห้ง โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ดูกิจกรรมลูกเสือหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านหนองกลับ โรงเรียนบ้านขอนซุง โรงเรียนบ้านคลองแห้ง โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)