ประกาศรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนไชยะวิทยา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนไชยะวิทยา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.