ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านวังแร่และโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ อาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังแร่และโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)