ตรวจเยี่ยม​ ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ นำโดย​ นางสาวปราณี​ เพ็งจันทา​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน​ ณ​ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม