กิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม​ จริยธรรม​ ด้วยกระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 2​ ต.ค.2562

โรงเรียนในสังกัด​ สพแ.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม​ จริยธรรม​ ด้วยกระบวนการลูกเสือ​ -​ ยุวกาชาด​ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา​ ประจำวันพุธที่​ 2​ ต.ค.2562…

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง​ อำเภอศรีสัชนาลัย