ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านเขาทอง โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกและโรงเรียนบ้านสามหลัง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ อาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้านบ้านเขาทอง โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกและโรงเรียนบ้านสามหลัง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)