รางวัล​ SERVICE AWARDS​ ประจำเดือนกันยายน​ 2562

นายเปรม​ คำวัฒนา​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ มอบเกียรตบัตรรางวัล​ SERVICE AWARDS​ ประจำเดือนกันยายน​ 2562​ ให้กับบุคลากรในสังกัด​ จำนวน​ 7​ ราย​ 1.นางลำพอง​ ดีเพียร​ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ​ 2.น.ส.พเยา​ อ่วมภักดี​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ​ 3.​น.ส.ณัฐชยา​ เจือจาน​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ​ 4.นายเอกราช​ เดสูงเนิน​ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ​ 5.นางวราพันธ์​ ลังกาวงศํ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน​ 6.นางสรญาลักษณ์​ ปานดำ​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ​ 7.นายชิษณุพงศ์​ แสงทอง​ ช่างไฟชั้น​ 4…..