การฝึกทักษะงานด้านวิชาชีพ​ ไม้กวาดดอกหญ้า​ โรงเรียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียนแม่สานสามัคคี​ นำนักเรียนจัดกิจกรรม​ Active​ Learning​ โดยการฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้า​ เป็นการฝึกทักษะวิชาชีพด้านงานฝีมือ​ ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้…..