กิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม​ จริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 25​ ก.ย.2562

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาด​ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา​ ประจำวันพุธที่​ 26​ กันยายน​ 2562……

โรงเรียนบ้านวังธาร​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนแม่สานสามัคคี​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านนาขุนไกร​ อำเภอศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนวัดกรงทอง​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนวัดคุ้งยาง​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านดอนจันทร์​ อำเภอศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร​(ไทยธัญญานุกูล)

โรงเรียนบ้านดงยาง​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านลานตาเมือง​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านเชิงผา​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนวัดปากน้ำ​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านซ่าน​ อำเภอศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านหัวฝาย​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านห้วยโป้​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านป่าเลา​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ​ อำเภอศรีสัชนาลัย