ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ โรงเรียนวัดคุ้งยางและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ อาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ โรงเรียนวัดคุ้งยางและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในวันที่ 25 กันยายน 2562…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)