กิจกรรม​โครงการปลูกฝังคุณธรรม​ จริยธรรม​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 18​ ก.ย.2562​

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม​ จริยธรรม​ โดยการใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา​ ประจำวันพุธที่​ 18​ กันยายน​ 2562…..

โรงเรียนบ้านเชิงผา

โรงเรียนบ้านซ่าน

โรงเรียนบ้านสารจิตร​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนวัดปากน้ำ​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านแม่สาน​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านดอนจันทร์​ อำเภอศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านสันหีบ​ แำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนวัดคุ้งยาง​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)

โรงเรียนบ้านธารชะอม​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)​

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านป่าคา​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)​

โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม​ แำเภอศรีนคร

โรงเรียนบ้านบึงบอน​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนมิตรภาพที่​ 38​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านวังแร่​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนแม่สานสามัคคี​ อำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม​ และ​ วัดไทรย้อย

โรงเนียนบ้านวังธาร​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม​ อำเภอสวรรคโลก

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)​

โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย​ อำเภอศรีสัชนาลัย