Active​ Learning​ขนมครก-ไข่​ รร.บ้านห้วยติ่ง

โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง​ อำเภอศรีสัขนาลัย​ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน​ Active​ Learning การจัดทำ​ ขนมครก-ไข่​ ให้กับนักเรียน​ เป็นการบูรณาการการฝึกกิจกรรมวิชาชีพให้กับนักเรียน….