รางวัล “SERVICE AWARDS” ยอดเยี่ยม ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.2562

รางวัล Service Awards ยอดเยี่ยม ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.2562……………สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณรางวัลวัล Service Awards ให้กับบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 ได้แก่  

       1. นางเรืองอุไร   ทองรัตน์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล

       2. นายมุนินทร  มาตมุงคุณ            ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศชำนาญการ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

       3. นางณัฎฐิญา  พัฒนพิเชียร         ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  กลุ่มตรวจสอบภายใน

       4. นายสมชัย   กำมะหยี่                ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

       5. นางวราภรณ์  พรพฤติพงศ์          ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว

       6. นางสาวธันยพร  แก้วตะคุ           ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ

โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ภูธร  จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. เป็นผู้มอบ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

(มณีวรรณ…..ภาพ/ข่าว)