เด็กเก่งวังแร่

เด็กชายณัฐพงศ์ นุ่มด้วง นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านวังแร่ชนะเลิศประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอสวรรคโลก