ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ RT โรงเรียนบ้านห้วยโป้และโรงเรียนบ้านปากสิน

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ RT โรงเรียนบ้านห้วยโป้ โรงเรียนบ้านปากสิน โรงเรียนบ้านผาเวียง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์และโรงเรียนบ้านสามหลัง ในวันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563…….(บุญนำ…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)