ประกาศเจตนารมย์​ ข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ​ ปี​ 2563

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ แสดงสัญลักษณ์​กน้าเสาธง​ ประกาศเจตนารมย์​ สภานักเรียน​ ปี​ 2563​ ซึ่งข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ​ 4​ เรื่อง​ ได้แก่​ 1.การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก​ 2.การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข​ 3.การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม​ (Fake​ News)​ 4.การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ​ bully….

โรงเรียนบ้านลานตาเมือง

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก