ประกาศเจตนารมย์สภานักเรียน​ ปี​ 2563​ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา​ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา​ นำโดย​ นายมานพ​ คำชู​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นำคณะครู​ และนักเรียน​ ประกาศเจตนารมย์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ​ ที่เสนอข้อคิดเห็น​ 4​ เรื่อง​ ได้แก่.​

1.การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก​ 2.การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข​ 3.การส่งเสริมให้เด็ไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake​ News) 4.การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ​ bully