โล่รางวัลอันดับ​ 2​ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง​

เด็กหญิงชิดชนก​ พันธุ์โศก​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1​ โรงเรียนวัดปากน้ำ​ รับโล่รางวัล​ ที่​ 2​ มนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง​ จากศูนย์วัฒนธรรมสวรรคโลก….