โรงเรียน​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ บูรณาการจัดการเรียนการสอน​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 5​ ก.พ.2563

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดการเรียนการสอน​ โดยการจัดกิจกรรมกระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา​ ประจำวันพุธที่​ 5​ ก.พ.2563

โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน

โรงเรียนบ้านขอนซุง

โรงเรียนบ้านลำโชค

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)

โรงเรียนบ้านหนองแหน​ อ.ศรีนคร

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

โรงเรียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

โรงเรียนบ้านบึงบอน

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม

โรงเรียนบ้านปากคะยาง

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

โรงเรียนบ้านห้วยหยวก

โรงเรียนบ้านเขาทอง

โรงเรียนเชิงผา

โรงเรียนบ้านโป่งฝาง

โรงเรียนบ้านกลางดง

โรงเรียนมิตรภาพที่​ 38

โรงเรียนบ้านหนองกลับ

โรงเรียนบ้านสารจิตร

โรงเรียนวัดปากน้ำ

โรงเรียนบ้านไม้งาม

โรงเรียนบ้านซ่าน

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง

โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

โรงเรียนบ้านวังพิกุล

โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ

โรงเรียนเขาดินไพรวัน