การสอบ​ O-NET​นักเรียน​ ม.3

การสอบ​ O-NET​ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ ปีที่​ 3​ วันที่​ 2​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ สนามสอบต่างๆ