ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านห้วยตม โรงเรียนบ้านดงย่าป่า โรงเรียนบ้านแม่คุและโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม ในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ป.6 และ สอบ NT ป.3 ของโรงเรียนบ้านห้วยตม โรงเรียนบ้านดงย่าป่า โรงเรียนบ้านแม่คุและโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ในวันที่ 22 มกราคม 2563…….(ชิษณุพงศ์…ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…ข่าว)